• /məˈdʒɛntə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Magenta, fucsin (thuốc nhuộm)

  Tính từ

  Đỏ tươi

  Chuyên ngành

  Ô tô

  Đỏ tươi thẫm

  Xây dựng

  màu hồng đậm

  Điện tử & viễn thông

  đỏ điều
  đỏ thắm

  Kỹ thuật chung

  đỏ tươi
  màu đỏ thẫm
  màu magenta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X