• /,mægnitai'zeiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự từ hoá, sự nhiễm từ tính; độ từ hoá
  Sự lôi cuốn, sự hấp dẫn; sự dụ hoặc, sự thôi miên

  Điện

  sự nhiễm từ
  sự từ hóa

  Điện tử & viễn thông

  từ hóa

  Kỹ thuật chung

  độ từ hóa

  Xây dựng

  sự nhiễm từ tính, sự từ hóa, độ từ hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X