• /´mægni¸faiiη/

  Kỹ thuật chung

  khuếch đại
  phóng đại
  magnifying glass
  kính phóng đại
  magnifying power
  năng suất phóng đại
  magnifying the page
  phóng đại trang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X