• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại đông từ
  Rèn, dát mỏng, dàn phẳng

  Cơ - Điện tử

  Rèn, dát, dàn phẳng

  Kỹ thuật chung

  dàn phẳng
  dát mỏng
  rèn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X