• /mɔ:lt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mạch nha

  Tính từ

  Có mạch nha; làm bằng mạch nha

  Động từ

  Gây mạch nha, ủ mạch nha

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  mạch nha
  malt extract
  chiết mạch nha
  tạo mạch nha

  Kỹ thuật chung

  làm mạch nha

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X