• /´mændril/

  Thông dụng

  Cách viết khác mandril

  Danh từ

  (kỹ thuật) trục tâm
  Lõi, ruột
  (ngành mỏ) cuốc chim

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  trục gá (trên máy công cụ), trục tâm, mũi đột, đầu nong

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Trục gá, trục tâm, mũi đột, đầu nong

  Kỹ thuật chung

  dao chuốt ép
  đầu nong
  lõi
  lõi ruột
  mũi đột
  ruột
  sự hoàn thiện
  sự nắn sửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X