• Cơ khí & công trình

  nắp chỗ chui (người vào)

  Xây dựng

  nắp hố ga

  Đo lường & điều khiển

  nắp giếng kiểm tra
  nắp hố thăm dò

  Kỹ thuật chung

  nắp che
  nắp cửa chui
  nắp đậy lỗ chui qua
  nắp lỗ chui

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X