• Toán & tin

  đọc từng điểm quang học
  quét điểm
  quét ký hiệu đánh dấu
  sự đọc quét dấu hiệu
  sự quét nhãn

  Điện tử & viễn thông

  quét dấu hiệu

  Kỹ thuật chung

  sự cảm biến dấu hiệu
  sự đọc dấu hiệu
  sự quét dấu hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X