• /´ma:stə¸wə:k/

  Thông dụng

  Danh từ
  Như masterpiece

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  chef-d'oeuvre , magnum opus

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X