• /´mætʃ¸wud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gỗ (làm) diêm
  Vỏ bào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X