• /´mætiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt xỉn
  Chiếu thảm
  Nguyên liệu dệt chiếu; nguyên liệu dệt thảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X