• Điện

    cầu cảm kháng Maxwell

    Giải thích VN: Cầu điện xoay chiều bốn nhánh dùng để so sánh các cảm kháng. Điều kiện cân bằng của cầu độc lộp với tần số.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X