• Điện

    cầu cảm kháng tương hỗ

    Giải thích VN: Cầu điện xoay chiều dùng để đo cảm kháng tương hỗ theo hệ số tự cảm. Điều kiện cân bằng của cầu độc lập với tần sồ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X