• /mi:´ændəriη/

  Kỹ thuật chung

  ngoằn ngoèo
  uốn khúc
  index of meandering
  chỉ số uốn khúc (sông)
  meandering river
  sông uốn khúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X