• (đổi hướng từ Mechanic's)


  /məˈkænɪk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thợ máy, công nhân cơ khí

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  cơ khí
  thợ cơ khí

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  thợ chữa máy

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cơ học
  thợ kim khí

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X