• /'wə:kə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người lao động, công nhân, người thợ, nhân viên, người làm việc (nhất là người làm một loại công việc nào đó)
  Người làm việc theo một cách được nói rõ
  a good worker
  người làm việc tốt
  a hard worker
  người làm việc chăm chỉ
  (thông tục) người làm việc tích cực
  that girl is certainly a worker!
  cô ấy đúng là một người chịu khó làm việc!
  Công nhân, nhân viên, người làm thuê (nhất là làm công việc chân tay hoặc công việc không phải là quản lý)
  Thành viên của giai cấp công nhân
  (động vật học) ong thợ, kiến thợ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thợ

  Kinh tế

  công nhân
  agricultural worker
  công nhân nông nghiệp
  average worker
  công nhân trình độ tay nghề trung bình
  building worker
  công nhân xây dựng
  construction worker
  công nhân xây dựng
  factory worker
  công nhân công xưởng
  farm worker
  công nhân nông nghiệp
  full- time worker
  công nhân làm việc cả thời gian
  full-time worker
  công nhân làm toàn thời gian
  fulltime worker
  công nhân làm việc có thời gian
  grey collar (worker)
  công nhân kỹ thuật cổ xám
  guest worker
  công nhân khách trú
  industrial worker
  công nhân công nghiệp
  knowledge worker
  công nhân chất xám
  marginal worker
  công nhân biên tế
  migrant worker
  công nhân di trú
  migrant worker
  công nhân nước ngoài
  mill worker
  công nhân dệt
  non-union worker
  công nhân ngoài công đoàn
  outside worker
  công nhân làm tại nhà
  paid worker
  công nhân ăn lương
  production worker
  công nhân sản xuất
  proficiency worker
  công nhân có tay nghề giỏi
  proficient worker
  công nhân giỏi tay nghề
  regular worker
  công nhân chính thức
  seasonal worker
  thợ, công nhân làm theo mùa
  secondary worker
  công nhân cấp hai
  semi-skilled worker
  công nhân (kỹ thuật)
  shop floor worker
  công nhân phân xưởng
  shop floor worker
  công nhân tuyến một
  skilled worker
  công nhân (kỹ thuật) lành nghề
  temporary worker
  công nhân tạm thời
  underground worker
  công nhân chui
  underground worker
  công nhân ngầm, bí mật
  unemployed worker
  công nhân thất nghiệp
  unskilled worker
  công nhân lao động phổ thông
  unskilled worker
  công nhân, thợ không lành nghề
  urban worker
  công nhân thành thị
  white-collar worker
  công nhân cổ trắng
  worker control
  sự tự trị của công nhân
  worker director
  công nhân thành viên hội đồng quản trị
  worker director
  ủy viên quản trị công nhân
  worker participation
  sự tham gia quản lý của công nhân
  worker representation
  những người đại diện công nhân viên chức
  công nhân, người lao động, nhân viên
  người làm việc
  holiday worker
  người làm việc trong ngày nghỉ
  người lao động
  head worker
  người lao động trí óc
  knowledge worker
  người lao động trí óc
  manual worker
  người lao động chân tay
  mental worker
  người lao động trí óc
  redundancy worker
  người lao động dư thừa
  underground worker
  người lao động ngầm
  worker participation
  sự tham gia của người lao động
  nhân viên
  promotion worker
  nhân viên khuyến mãi
  shop floor worker
  nhân viên tại hiện trường
  white-collar worker
  nhân viên văn phòng
  worker representation
  những người đại diện công nhân viên chức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X