• /´megə/

  Thông dụng

  Triệu; mêga
  megabyte
  mêgabai
  Thật to lớn
  megastar
  siêu sao (điện ảnh) (sân khấu)

  Chuyên ngành

  Điện

  mega

  Giải thích VN: Tiếp đầu ngữ có nghĩa một triệu lần.

  mêga

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X