• /´megə¸saikəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mêgaxich

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mega chu kỳ

  Giải thích VN: Một triệu chu kỳ.

  megahec

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X