• /´meltid/

  Xây dựng

  tan ra (băng)

  Kỹ thuật chung

  chảy ra (băng)
  được nung chảy
  nóng chảy
  nung chảy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X