• /mi¸mɔ:riəlai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác memorialisation

  Danh từ
  Sự kỷ niệm
  Sự đưa đơn thỉnh nguyện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X