• /´mendiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật được vá/tu sữa/sửa chữa
  Sự vá lại/sửa chữa/tu sữa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự mạng
  sự sửa chữa
  sự tu sửa
  sự vá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X