• /¸mə:sərai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác mercerisation

  Danh từ
  Sự ngâm kiềm (vải, sợi để cho bóng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X