• Thông dụng

  Danh từ

  Như merchant marine

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đoàn tàu buôn trên biển

  Kỹ thuật chung

  đội tàu buôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X