• /¸metə´bɔlik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (sinh vật học) (thuộc) sự trao đổi chất; (thuộc) sự chuyển hoá

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc chuyển hóa

  Kỹ thuật chung

  biến chất
  biến thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X