• /me´tæθəsis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) hiện tượng hoán vị các mẫu tự trong một từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự chuyển vị
  sự trao đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X