• /mikl/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) nhiều; to tát
  many a little makes a mickle
  tích tiểu thành đại, kiến tha lâu đầy tổ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đất sét mềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X