• /´maikrou¸koud/

  Toán & tin

  vi code

  Giải thích VN: Là mã lệnh ở mức rất thấp, thấp hơn cả mức mã máy. Nó xác định bộ vi xử lý hoạt động thế nào khi thực hiện mã máy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X