• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Điện

  micromicro

  Giải thích VN: Tiếp đầu ngữ có nghĩa là một phần triệu của một phần triệu.

  micromicro-farad
  micromicrô farad

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X