• /´milkinis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Màu sữa, màu trắng đục
  Khả năng cho sữa
  Tính nhu nhược

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  màu trắng sữa
  tính sữa

  Kỹ thuật chung

  độ trắng đục
  độ trong mờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X