• Điện

    hạt tải điện thiểu số

    Giải thích VN: Hạt tải điện khác loại chiếm tỷ số rất thấp so với hạt chiếm đa số trong chất dẫn điện có tạp chất P hoặc N.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X