• /mis´ænθrəpi/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính ghét người, lòng ghét người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X