• /¸misi´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính có thể trộn lẫn, tính có thể hỗn hợp

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  độ trộn lẫn

  Xây dựng

  độ pha
  độ trộn
  tính pha tạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X