• /¸misinfɔ:´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự báo tin tức sai
  Sự làm cho đi sai hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X