• /¸mis´mætʃt/

  Kỹ thuật chung

  không so khớp
  không thích ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X