• /´miti¸geitiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác mitigatory

  Tính từ
  Giảm nhẹ, làm dịu, giảm bớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X