• /¸miksə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác mixableness

  Danh từ
  Tính có thể trộn lẫn, tính có thể pha lẫn, tính có thể hoà lẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X