• /´mɔdi¸faiəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có thể sửa đổi, có thể biến cải, có thể thay đổi
  (ngôn ngữ học) có thể bổ nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X