• /´mɔrəlist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người dạy đạo đức, người dạy luân lý
  Nhà luân lý học, nhà đạo đức học
  Người đạo đức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X