• /¸mɔrə´listik/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thuộc) đạo đức, (thuộc) đức hạnh, (thuộc) phẩm hạnh
  (thuộc) luân lý học, (thuộc) đạo đức học
  (thuộc) chủ nghĩa đạo đức
  cố chấp, bảo thủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X