• /mɔ:g/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà xác
  Phòng tư liệu (của một toà báo...); tư liệu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhà xác

  Y học

  nhà mổ xác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X