• /mə´rousnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác: morosity

  Danh từ

  Tính buồn rầu, tính rầu rĩ, tính ủ ê; tính khinh khỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X