• Thông dụng

    Danh từ, viết tắt là .MFN

    (chính trị) tối huệ quốc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X