• /´mauntid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cưỡi (ngựa)
  (quân sự) cưỡi ngựa, cơ giới hoá
  mounted police
  cảnh sát cưỡi ngựa
  (quân sự) đặt (súng)
  Có giá, có khung

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  định vị
  thiết lập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X