• Thông dụng

  Danh từ

  Bãi đất lầy thoai thoải; lòng hồ cạn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bãi bồi cạn
  trầm tích cửa châu thổ

  Kỹ thuật chung

  đồng bằng đất bùn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X