• Điện tử & viễn thông

  ăng ten dạng loa nhiều ngăn

  Kỹ thuật chung

  loa nhiều ngăn

  Giải thích VN: 1.Một cụm các ăng ten loa có miệng nằm trên mặt phẳng chung. Các loa được tiếp sóng từ mặt phẳng mở ở phía đầu ống dẫn sóng chung, dùng để cung cấp dạng sóng bức xạ có định hướng theo yêu cầu theo năng lượng bức xạ. 2.Tổ hợp các loa riêng biệt có bộ phận phát âm riêng hoặc liên kết thành nhóm đến bộ phận phát âm chung. Sự phân chia loa cỡ lớn thành nhiều cỡ nhỏ tạo sự dễ dàng để kiểm soát áp suất và pha của các sóng âm thanh đi qua miệng loa có ngăn.

  loa nhiều ô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X