• Điện

    đèn đa cực

    Giải thích VN: Đèn điện tử có nhiều cực ngoài cực âm, cực dương và cực lưới.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X