• Thông dụng

    Nghĩa chuyên ngành

    Nhân các pixel màu nền với các pixel hòa trộn (trong Photoshop)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X