• /´mʌlti¸plaiəbl/

  Thông dụng

  Cách viết khác multiplicable

  Tính từ

  Có thể nhân lên, có thể làm bội lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X