• (đổi hướng từ Multiplicating)
  /´mʌltipli¸keit/

  Thông dụng

  Danh từ
  (một trong nhiều) bản sao
  Tính từ
  Phức tạp, được sao thành nhiều bản
  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X