• Môi trường

    Cảm nhận từ xa đa giai đoạn
    Chiến lược khắc họa cảnh quan bao gồm việc thu thập và phân tích thông tin theo mức thang địa lý, xếp từ mức độ tổng quát chi tiết ở cấp quốc gia đến mức độ cao chi tiết ở cấp địa phương.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X